• sob.. lip 20th, 2024

Outsourcing IT dla firm

Osbługa informatyczna firm co zyskam przy umowie na informatyczną obsługę firmy.
Osbługa informatyczna firm czy i kiedy jest konieczna serwis informatyczny dla firm?

Outsourcing obsługi IT dla firm do dostawcy w innym kraju jest wygodną opcją dla firm mających siedzibę w tym samym kraju, co ich działalność. Opcja ta ma dodatkową korzyść w postaci unikania różnic kulturowych i różnic w strefie czasowej. Inną opcją jest outsourcing IT oparty na projektach. W tym modelu dostawca outsourcingu podejmuje się realizacji konkretnego projektu, często takiego, który nie należy do podstawowych funkcji biznesowych firmy. Pomimo swojej nazwy, outsourcing oparty na projektach nie zawsze jest krótkoterminowy.

Koszty

W 2011 r. wartość outsourcingu IT na świecie przekroczyła 300,7 mld dolarów. Oczekuje się, że w 2015 r. i kolejnych latach wartość ta będzie rosła w tempie 4,4% CAGR. Trend do outsourcingu jest napędzany przez dwa czynniki: potrzebę szybkiego rozwoju przy ograniczonym budżecie oraz rosnący trend transformacji cyfrowej.

Tworzenie oprogramowania we własnym zakresie to kosztowna sprawa. Programiści żądają ogromnych wynagrodzeń, które firmy muszą płacić. W rezultacie wiele dużych firm zrewidowało swoje pakiety wynagrodzeń, aby zatrzymać programistów. Dodatkowo, firmy muszą stworzyć infrastrukturę IT, aby wspierać swoje zespoły programistów. To zwiększa całkowity koszt projektu.

Stworzenie wewnętrznego zespołu IT może okazać się trudne, ale nie jest niemożliwe. Dwuosobowy personel IT może kosztować do 150 000 USD rocznie. Nie wliczając w to nawet urlopu wypoczynkowego, ubezpieczenia zdrowotnego i innych kosztów ogólnych. Co więcej, mała firma może nie być w stanie pozwolić sobie na pełny dział IT. Jednak firma zatrudniająca od dwudziestu do trzydziestu pracowników będzie potrzebowała co najmniej jednego technika help desk „warstwy 1” i jednego kierownika działu IT.

Outsourcing usług IT dla firm może obejmować odciążenie rutynowej pracy systemu komputerowego, monitorowanie bezpieczeństwa, usługi help desk i inne. Może również zapewnić dostęp do ekspertów technologicznych, którzy nie są dostępni we własnym zakresie. Większe firmy mogą nawet przejść na środowisko współzarządzane, aby zaoszczędzić na kosztach i zmaksymalizować wydajność.

Firma może zaoszczędzić na kosztach outsourcingu, wybierając strefę czasową, która sprzyja godzinom pracy. Jednak koszt outsourcingu może być nadal znacznie wyższy niż koszt zatrudnienia zespołu wewnętrznego. Wiele krajów w Ameryce Łacińskiej ma podobną strefę czasową do amerykańskiej, co czyni Kostarykę szczególnie atrakcyjną opcją dla firm. Koszt pracy kostarykańskich specjalistów IT wynosi zazwyczaj 45-75 USD za godzinę. Puerto Rico to kolejna atrakcyjna lokalizacja dla outsourcingu. Koszt rozwoju oprogramowania w offshore jest niższy niż w przypadku rozwoju wewnętrznego, ale nie oznacza to, że zespół będzie miał taką samą jakość lub płynną współpracę. Ważne jest, aby firmy rozumiały czynniki wpływające na koszty przed podpisaniem umowy outsourcingowej.

Wybór najlepszego dostawcy outsourcingu IT jest ważny, a cena będzie bardzo zróżnicowana. Firma musi ocenić swoje potrzeby, konfigurację IT i wyzwania przed ustaleniem budżetu. Rozumiejąc te czynniki, firmy mogą porównać stawki i wybrać partnera, który spełnia ich potrzeby.

Bezpieczeństwo

Chociaż outsourcing bezpieczeństwa może być cennym narzędziem dla firm, niektóre usługi mogą nie nadawać się do outsourcingu. Do takich usług należą te, które wymagają wrażliwości danych i te, które mają wymogi regulacyjne. Ponadto, niektóre firmy mogą chcieć zachować wiedzę fachową członka personelu o zaawansowanym zestawie umiejętności. W takich przypadkach, outsourcing bezpieczeństwa dla firm może być właściwym rozwiązaniem.

Outsourcing potrzeb w zakresie bezpieczeństwa może zaoszczędzić czas i pieniądze Twojej firmy. Korzystając z usług profesjonalnego zespołu ds. bezpieczeństwa cybernetycznego, możesz skupić się na rozwoju swojej firmy, zamiast martwić się o bezpieczeństwo cybernetyczne. Outsourcing oznacza, że profesjonalny zespół zarządza Twoimi danymi i procesami. Oznacza to również, że nie musisz się martwić o zatrudnianie zespołu ekspertów IT i zarządzanie infrastrukturą IT.

Eksperci ds. bezpieczeństwa mogą pomóc w ochronie danych, infrastruktury IT i krytycznych aktywów. Jednak tacy specjaliści mogą być kosztowni i trudno ich znaleźć. Wiele małych i średnich firm decyduje się na outsourcing bezpieczeństwa, ponieważ oferuje on szereg korzyści i zwiększa wydajność. Cyberprzestępcy wykorzystują obecnie najnowocześniejsze technologie, aby uzyskać dostęp do wrażliwych danych, takich jak rejestry klientów, informacje finansowe, rejestry pracowników i poufne umowy.

Specjaliści ds. bezpieczeństwa zatrudnieni w ramach outsourcingu dysponują szerokim zakresem doświadczeń i wiedzy fachowej, dzięki czemu są lepiej przygotowani do identyfikacji potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa. Outsourcingowi eksperci ds. bezpieczeństwa są również bardziej elastyczni i proaktywni. Inwestowanie w najnowocześniejszy sprzęt zabezpieczający może być kosztowne i czasochłonne. Dostawca outsourcingu bezpieczeństwa posiada również ekspertów, którzy są zaznajomieni z kwestiami zgodności.

Outsourcing zmniejsza również ryzyko. Outsourcing niektórych zadań może powodować niezgodności w zakresie SOD lub COI, dlatego ważne jest, aby wiedzieć, czego można oczekiwać od dostawcy usług outsourcingu bezpieczeństwa. Zarządzanie aplikacjami internetowymi i testy penetracyjne to dwa takie zadania. Zlecając te zadania firmie MSSP, można zmniejszyć ryzyko naruszenia bezpieczeństwa i zachować zgodność z przepisami. Outsourcing bezpieczeństwa może pomóc Ci skupić się na głównych celach biznesowych i uwolnić zasoby wewnętrzne, aby skupić się na innych obszarach działalności.

Outsourcing rozwiązań cyberbezpieczeństwa jest popularną opcją dla firm. Firmy te specjalizują się w cyberbezpieczeństwie i świadczą usługi, które chronią systemy przed zagrożeniami internetowymi. Outsourcing bezpieczeństwa oznacza, że nie będziesz musiał zatrudniać wewnętrznych pracowników zajmujących się bezpieczeństwem, ale zamiast tego zapłacisz specjaliście od bezpieczeństwa na zasadzie zadań.

Prywatność

Prywatność jest ważną kwestią podczas outsourcingu IT dla firm. Ważne jest, aby zrozumieć różne rodzaje danych, które będziesz przekazywać swojemu dostawcy usług outsourcingowych i jakie przepisy mają zastosowanie do tych informacji. Pewne rodzaje danych będą powodować określone prawa związane na przykład z naruszeniem danych. Ważne jest również zrozumienie, w jakich krajach dostawca może przetwarzać i przechowywać dane. Na przykład kraje Unii Europejskiej (UE) mają różne wymagania dotyczące sposobu przetwarzania i przechowywania danych osobowych.

Najlepszym sposobem zapewnienia bezpieczeństwa danych jest wymaganie od partnera outsourcingowego wdrożenia kompleksowych środków bezpieczeństwa. Oznacza to wymóg stosowania najlepszego oprogramowania i technologii zabezpieczających oraz wymóg przeprowadzania regularnych testów penetracyjnych. Możesz również poprosić o wizytę w biurach partnera outsourcingowego, aby potwierdzić, że stosuje on rygorystyczne środki bezpieczeństwa.

Niezależnie od rodzaju wybranego dostawcy usług outsourcingowych, zawsze należy wymagać pisemnej polityki bezpieczeństwa informacji. Pisemne umowy ograniczają dostęp stron trzecich do informacji i mogą zawierać kary za ich naruszenie. Polityka ta zapewnia, że Twoja firma może utrzymać prywatność i bezpieczeństwo informacji. Ostatecznie, pomogą one chronić dane, co jest ostatecznym celem.

Oprócz wdrożenia silnych środków bezpieczeństwa, należy zapewnić, że masz umowę w miejscu, które określa procesy zgłaszania naruszeń bezpieczeństwa. Ponadto, należy pamiętać, aby powiadomić dostawcę z wyprzedzeniem o wszelkich naruszeniach. Outsourcing to wielka korzyść dla firm, ale niesie ze sobą szereg zagrożeń. Podjęcie odpowiednich kroków pozwoli na zminimalizowanie ryzyka i promowanie udanej relacji z outsourcerem.

Prywatność danych może być jednym z najtrudniejszych aspektów każdej usługi IT. Podczas gdy wielu outsourcerów może oferować dobre usługi, mogą oni nie być w stanie spełnić najwyższych standardów ochrony danych. Z tych powodów warto rozważyć zatrudnienie dostawcy usług w zakresie prywatności danych. Nie tylko pozwoli to zaoszczędzić pieniądze, ale także zapewni, że dane będą chronione przed nieausztachetyzowanym dostępem.

Tworzenie wewnętrznego zespołu ds. ochrony danych jest czasochłonne i wymaga dużych nakładów. Co więcej, dostawca usług w zakresie ochrony prywatności może zaoferować usługi doradcze i operacyjne dostosowane do konkretnych potrzeb Twojej firmy. Wewnętrzne zespoły mogą nie być w stanie spełnić surowych standardów wymaganych do spełnienia przepisów dotyczących prywatności.

Znaczenie bezpośredniego nadzoru

Poprawa wyników i zarządzania relacjami z outsourcerami wymaga udziału osób z firmy. Choć może to być trudne, ludzie w organizacji często mogą być bardzo pomocni w określeniu swoich potrzeb i wymagań organizacji outsourcingowej. Często ludzie wewnątrz firmy niechętnie mówią o outsourcingu. Nawet najdrobniejsza aluzja o outsourcingu wywołuje dreszcze na kręgosłupie organizacji, dlatego im wcześniej wprowadzisz ich w ten proces, tym lepszych wyborów możesz dokonać.

Poza umiejętnościami technicznymi, postawy twoich pracowników mają kluczowe znaczenie dla powodzenia procesu outsourcingu. Bez odpowiedniego nastawienia, motywacji i zaangażowania pracowników, outsourcing nie będzie udany. Wielu pracowników będzie postrzegać proces outsourcingu jako atak na ich pracę i może podjąć akcję protestacyjną. W związku z tym należy zapewnić, że kluczowi pracownicy zostaną zatrzymani i zmotywowani do dalszej pracy z nowym partnerem. W tym celu należy zidentyfikować i nagrodzić osoby, które zgromadziły znaczną wiedzę o procesach.

Większość firm nie zdaje sobie sprawy z pełnego spektrum opcji outsourcingu, jakie posiada. Mogą realizować swoje procesy we własnym zakresie, zlecać je usługodawcom, zakładać centra captive za granicą lub angażować się w przedsięwzięcia typu joint venture. Z tego powodu zwykle patrzą na opcje outsourcingu zbyt wąsko lub podejmują decyzje w oparciu o wypaczoną analizę kosztów i korzyści.

Bezpośredni nadzór jest ważnym elementem udanego outsourcingu IT. Pomaga upewnić się, że dostawca outsourcingu spełnia oczekiwania klienta i zapewnia ochronę jego praw. Okres przejściowy jest często trudnym czasem dla liderów IT, więc muszą być przygotowani na to, że będą musieli sobie z nim poradzić. Powinni stworzyć narzędzie zarządzania, aby zapewnić, że ich potrzeby biznesowe zostaną zaspokojone.

Dane adresowe:

AKTE Obsługa informatyczna firm – Outsourcing IT – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 380 784
Telefon: 784 898 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]

By akte